Rota Grup İnsan Kaynakları Müdürlüğünün misyonu, son yıllardaki değişime bağlı olarak, değişime yönelik uygulamaları adapte etmeye öncülük etmek ve bu konuda grup kültür ve vizyonuna uygun yeni araçlar ve süreçler oluşturmaktır. Rota Grup çalışanları değerler zincirinin tam ortasındadır ve bu nedenle stratejik bir pozisyondadır. Bu bağlamda, grubun başarısına katkı sağlayan Rota Grup İK Departmanındaki her bir çalışan aşağıdaki amaçları yerine getirmek için İnsan Kaynakları araçları ve süreçlerini geliştirirler :

  • Her türlü ayrımcılıktan uzak ve Doğru İşe Doğru Eleman prensibi kapsamında iş pazarındaki potansiyel yetenekleri Rota Grup organizasyonuna çekmek, işyeri barış ve huzurunu koruyarak çalışan motivasyonunu en üst düzeyde desteklemek, bu çerçevede kurumsal bağlılık ve ait olma hissini geliştirmek,
  • Performansı geliştirmek için hedef odaklı etkin yönetimi ve yenilikçilik becerisini teşvik etmek,
  • Deneyim farklılıklarını optimize etmek ve değişime uyumu desteklemek,
  • Yerel iş pazarlarında Rota Grubunun adil rekabet gücünü artırmak,
  • Firmanın ve çalışanlarının gelişim ihtiyacı için alternatif yetenek programlarıyla genç ve dinamik potansiyelleri teşvik etmek,
  • Rota Grup değerleri ve her şeyden önce etik davranışı desteklemek.